JBil_resized

J BIL och Mazda Sverige hade en önskan om att samarbeta i J BIL:s lokaler. J BIL ville i ett första skede ge Mazda en bild om hur det skulle kunna se ut på den aktuella ytan. J BIL kontaktade därför Jenny & Martin som fick i uppdrag att ta fram diskussionsunderlag i form av visualiserande 3D-bilder.

Bolagen hittade varandra och Mazda förklarade att man på den aktuella ytan önskade använda ett nytt koncept som bolaget utvecklat tillsammans med den engelska arkitektbyrån Bisset Adams.

Jenny & Martins uppgift blev då att tolka arkitektbyråns konceptversion och göra skisser på hur det skulle kunna se ut i ett färdigt stadium. Dessa bilder användes sedan av J BIL, Mazda och Bisset Adams som underlag i beslutsprocessen.

När väl ritningar var på plats hjälpte Jenny & Martin till med att administrera beställningar av material samt föra fördjupade diskussioner med leverantörerna. Trots stark tidspress roddes projektet iland med lyckat resultat.