En kreativ konstnärssjäl från möbelbranschen möter en struktured affärsutvecklare från IT-branschen under en lunch på Stockholm Furniture Fair 2012. Några veckor senare var arbetet igång och i maj 2012 startade Jenny & Martin AB sin verksamhet.

Varför välja oss?

Det finns många byråer som påstår sig vara engagerade. Vi är det på riktigt. Vår verksamhet styrs helt och hållet av våra tre kärnvärden, som alla tagits fram med dig som kund i fokus:

Kunden kommer alltid först
I större projekt finns många engagerade parter att ta hänsyn till. Och nästa kund står alltid och väntar. I varje uppdrag åtar sig dock Jenny & Martin att alltid sätta befintlig kund i första rummet. Jenny & Martin är kundens ambassadör i en många gånger okänd värld, och då krävs både hög integritet och rätt fokus. Kunden har rätt att få sina intressen tillgodosedda, även om den aldrig skulle komma åter.

Ärlig kommunikation
En rak och tydlig kommunikation är en förutsättning för nöjda kunder. Jenny & Martin anstränger sig till det yttersta för att åstadkomma detta. Det innebär inte minst tydliga överenskommelser om vad som skall göras, under vilka förutsättningar och inom vilken tidsram, och mot vilken budget.

Det finns bara nu
Hela branschen präglas av svikna löften samt förutsedda och oförutsedda förseningar. För kunden är det ointressant var en försening består i – det enda som betyder något är att badrummet fortfarande inte är klart och familjen måste bo på annan ort ytterligare en vecka. Jenny & Martin inser att det bara finns nu att arbeta med. Det som kan göras idag skall inte vänta till imorgon. Och varje liten åtgärd och kundkontakt påverkar helheten.